Berat Kandili 2

Bu gece af dışı kalanlar
Peygamber Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:
"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip herşeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna."6 "Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna."7
"Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."8
Üç aylara ayrı bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Şaban ayına özel bir özen gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve âhiret işlerine yönelirdi. Bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde ihya ederdi

Devamını oku...

Berat Kandili

Hadislerle Berat Kandili

- Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardı:
“Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır”. Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ayıdır. Bu mübarek ayın değerini bilerek, ibadetlerimizi yapmalı, alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz.

Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayın içinde bulunmasıdır.

Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:
—“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:
—“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum.
—“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:
—“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz.

Devamını oku...

Üç aylar ve Regaip Kandili

Yüce Allah’a şükürler olsun ki, zamanın en feyizli ve en bereketli günleri olan üç aylara bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. İnşallah 22 Mayıs Salı günü rahmet ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in habercisi Recep ayına girmiş olacağız.

Üç aylar; hicrî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına denir. Kandil gecelerinden dördü bu aylardadır. Recep ayının ilk gecesi (24/25 Mayıs 2012) Regaib gecesi, 27. gecesi (16/17 Haziran 2012) Mirac gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi (04/05 Temmuz 2012) Berat gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi (14/15 Ağustos 2012) Kadir gecesidir. İslam'ın beş temel esasından biri olan oruç da Ramazan ayında tutulur. Üç aylar; arınma, yenilenme, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma aylarıdır. Peygamberimiz (s.a.s.) “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurmuş, (Aclûnî, Keşfü'l-Hafa, I/423) ve “Allah’ım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana yetiştir” diye dua etmiştir. (Ahmed, I/259) [DİB. Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh. 670]

Devamını oku...

KUTLU DOĞUM ve KARDEŞLİK

 Şimdi kardeşlik zamanı

1989 yılından bugüne peygamber sevgisi etrafında toplumumuzu bütünleştirmek amacıyla kutlana gelen KutluDoğum Haftası'nın 2012 yılı anateması,“Hz.Peygamber (s.a.v), Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlakı”dır.
Zira biz kardeşliği ondan öğrendik.

O bize kardeşliğin sadece bir retorik, bir söylem ve bir edebiyat olmadığını öğretti.

Doğulu-Batılı, Arap-Acem, Türk-Kürt, kadın-erkek, zengin-fakir, şehirli-köylü, işçi-memur, eğitimli-eğitimsiz, kariyerli-kariyersiz gibi yapay tüm ayrımları, iman kardeşliğinin potasında eritmeyi bize o öğretti. İnsanlık onunla vardı hakiki kardeşliğin tadına… O bize kardeşi kardeşe bağlayan en yüce değerin sadece sevgi, ilgi ve muhabbet değil; aynı zamanda bir hak olduğunu bildirdi. Ona göre müminler birbirine hak bağı ile bağlıdır. Hak bağının kurucusu ise bizzat Cenab-ı Hakk’ın kendisidir. Nitekim ayette “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.” (Âl-i İmran, 3/103.)  buyrulmuştur.

Devamını oku...