Üç aylar ve Regaip Kandili

Yüce Allah’a şükürler olsun ki, zamanın en feyizli ve en bereketli günleri olan üç aylara bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. İnşallah 22 Mayıs Salı günü rahmet ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in habercisi Recep ayına girmiş olacağız.

Üç aylar; hicrî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına denir. Kandil gecelerinden dördü bu aylardadır. Recep ayının ilk gecesi (24/25 Mayıs 2012) Regaib gecesi, 27. gecesi (16/17 Haziran 2012) Mirac gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi (04/05 Temmuz 2012) Berat gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi (14/15 Ağustos 2012) Kadir gecesidir. İslam'ın beş temel esasından biri olan oruç da Ramazan ayında tutulur. Üç aylar; arınma, yenilenme, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma aylarıdır. Peygamberimiz (s.a.s.) “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurmuş, (Aclûnî, Keşfü'l-Hafa, I/423) ve “Allah’ım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana yetiştir” diye dua etmiştir. (Ahmed, I/259) [DİB. Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh. 670]

 

Üç aylar; yapılan iyiliklere karşı bire yüz, bire yedi yüz ve bire bin kat mükâfatın verildiği rahmet ve bereket aylarıdır. Üç aylar, kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayırların arttığı, yardımlaşma duygularının canlandığı manevî arınma ve dirilme mevsimidir.

 

Kutlu zaman dilimi olan üç ayların hem ilki, hem de müjdecisi konumunda olan Recep ayı, Regaip ve Mirac gibi mübarek gecelerle şereflendirilen, Ramazan’a hazırlıkların başladığı mübarek ve şerefli bir aydır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Recep ayının haram aylardan olduğunu haber vermiştir. (Buharî, Ehâdî, 5, Tevhid, 24)

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Peygamberimiz (s.a.s.)’in hakkında; “Bu ay benim ayımdır, çünkü bu ayda amellerim Rabbime yükseltilir” (Feyzü’l-Kadir, 4/161) buyurduğu, Peygamber Efendimize şefaat hakkının tamamının verildiği gecedir. (İbni Mace, İkame, 191)

Mübarek üç aylar geçidinin son halkası ve en kıymetli olanı ise; Kur’an ve oruç ayı olan Ramazan-ı şerif ayıdır. Ramazan ayı, on bir ayın sultanıdır, çünkü yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in, Peygamberimiz (s.a.s.)’e indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde bulunduran mübarek bir aydır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s), üç aylara çok önem verir, bu aylarda diğer zamanlardan daha çok oruç tutar, nafile namazlarını artırır; yoksulları, yetimleri daha çok gözetirdi. Ramazan ayı yaklaştıkça da ibadet ve taatini çoğaltır, Ramazan ayında ise kulluğun doruk noktasına ulaşırdı.

Bizler de mübarek üç ayları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunun için öncelikle geçmişin muhasebe ve murakabesini yapmalı, eksik ve hatalarımızı düzeltmenin yollarını aramalıyız. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in yaptığı gibi dua ve ibadetlerimizi artırmalı, bol bol Kur’an okumalı, mübarek Recep ve Şaban aylarını oruçlu geçirerek Ramazan’a oruçla hazırlanmalıyız.

Regaib Kandili

Receb ayının ilk Cuma gecesi yani 24 Mayıs Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regaib Kandilidir. Kandiller geçidinin ilki ve mübarek Ramazan ayının habercisi olan Regaip Gecesi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in, Yüce Allah’ın çok özel tecellilerine mazhar olduğu, lütuf ve ihsanlarına eriştiği bir gecedir.

Regâib, “çokça rağbet edilen, kıymetli, çok bağış ve bol ihsan anlamına gelen “rağîbe” kelimesinin çoğuludur. Regaip Kandili, adından da anlaşılacağı gibi, Allah Teâlâ’nın kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir.

Bu gecenin feyzinden istifade edebilmek için bol bol Kur’an-ı Kerim okumalı; vakit namazlarını mümkünse cemaatle kılmalı, varsa geçmiş namazlarımızı kaza etmeli, yoksa nafile namaz kılmalı; tövbe ve istiğfarda bulunmalı; kendimiz için, aile fertlerimiz için, ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için bol bol dua etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslâm Âleminin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik ediyor, bu kutlu zaman diliminin bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.